För Låssmed, Yale Doorman eller Lås jour i Borlänge kommun

Ring eller 
Maila -->

Låssmed Borlänge kommun

Tel: 0243/196 40
Maila > >

Vi försäljer och monterar låset Yale Doorman (som öppnas med kod, app/mobiltelefon, fjärrkontroll eller nyckel tagg) samt andra Assa produkter som;

Dörrlås, Altanlås/ Spanjolett, Fönsterlås, Brytskydd, Kodlås, Passersystem, Dörrstängare.

Vi har även jour där vi utför låsöppningar,
bilöppningar samt reparerar inbrottskador.

För bilder eller övrig info >>